Aktivity projektu

1. Aktivita – Obnova kultúrnej pamiatky

 2. Vytvorenie stálej expozície o živote Židov v našom regióne a vytvorenie Centra tolerancie

 3. Organizácia workshopov a prezentácia ľudových umelcov a remeselníkov

 4. Spolupráca s lokálnymi a zahraničnými partnermi

 5. Šírenie a propagácia Tolerančného centra