Výzva

Doplnenie prvkov do expozície v centre tolerancie k projektu "Obnova národnej kultúrnej pamiatky - židovská škola Levice" - "Žili sme tu spolu"

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Obnova národnej kultúrnej pamiatky - židovská škola Levice - Náklady na nové vybavenie pre kurzy a semináre

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Návrh zmluvy

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Zmluva s úspešným uchádzačom verejnej zákazky

Dodatok k zmluve

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Vytvorenie audiovizuálneho diela, TV spotov a virtuálnej reality k projektu "Obnova národnej kultúrnej pamiatky - židovská škola Levice"

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Návrh zmluvy

Príloha č. 2 Príloha č. 3 Zmluvy

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 RP Výkresy

Príloha č. 5 Sprievodná správa

Príloha č. 2 Príloha č. 3 Zmluvy - doplnenie

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Vytvorenie audiovizuálneho diela, TV spotov a virtuálnej reality k projektu "Obnova národnej kultúrnej pamiatky - židovská škola Levice" 2

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Návrh zmluvy

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 RP Výkresy

Sprievodná správa

Zmluva s úspešným uchádzačom

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Dodanie zriaďovacích prvkov k projektu "Obnova národnej kultúrnej pamiatky - židovská škola Levice"

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Návrh zmluvy

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 Projekt link

Zmluva s úspešným uchádzačom verejnej zákazky

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Vybavenie kaviarne k projektu "Obnova národnej kultúrnej pamiatky - židovská škola Levice"

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Návrh zmluvy

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 Projekt link

Zmluva s úspešným uchádzačom verejnej zákazky

Dodatok k zmluve

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Dodanie softwarového, hardwarového vybavenia a techniky k projektu "Obnova národnej kultúrnej pamiatky - židovská škola Levice"

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Návrh zmluvy

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 Projekt link

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Dodanie softwarového, hardwarového vybavenia a techniky k projektu "Obnova národnej kultúrnej pamiatky - židovská škola Levice" 2

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Návrh zmluvy

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 Projekt link

Zmluva s úspešným uchádzačom

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie ku galérii a expozícii architektonickej štúdie kaviarni

„Výzva na predkládanie cenovej ponuky pre zákazku s názvom “ Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie ku galérií a expozícií a architektonickej štúdie kaviarni“ zo dňa 18.5. 2023 bola zrušená z dôvodu úpravy a lepšej špecifikácie podmienok vo Výzve na predkladanie cenových ponúk.“

Dokumenty na stiahnutie k novej výzve (zo dňa 22.6.2023):

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Pôdorys 1NP

Príloha č. 2 Pôdorys 2NP

Príloha č. 3 Ideový námet

Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 6 Zmluva o dielo

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Propagačné služby

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií1

Príloha č. 2 Návrh zmluvy

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti