Výzva

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie ku galérii a expozícii architektonickej štúdie kaviarni

„Výzva na predkládanie cenovej ponuky pre zákazku s názvom “ Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie ku galérií a expozícií a architektonickej štúdie kaviarni“ zo dňa 18.5. 2023 bola zrušená z dôvodu úpravy a lepšej špecifikácie podmienok vo Výzve na predkladanie cenových ponúk.“

Dokumenty na stiahnutie k novej výzve (zo dňa 22.6.2023):

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Pôdorys 1NP

Príloha č. 2 Pôdorys 2NP

Príloha č. 3 Ideový námet

Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 6 Zmluva o dielo

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Propagačné služby

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií1

Príloha č. 2 Návrh zmluvy

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti