Kultúrne aktivity

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí v Centre tolerancie – bývalej židovskej škole

Dňa 24.apríla 2024 sme oficiálne otvorili brány bývalej židovskej školy, dnes Centra tolerancie, pre širokú verejnosť. Po rokoch, keď budova chátrala, bola zatvorená, sa konečne mohla ukázať v plnej kráse. Funkcionalistická stavba z 30.rokov 20. storočia ožila vďaka   grantu z programu Kultúra, ktorý spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRMestské kultúrne stredisko Levice chátrajúcu budovu zmenilo na stredisko kultúry a vzdelávania. Na projekte „Obnova národnej kultúrnej pamiatky – židovská škola Levice“ sa finančne podieľalo aj mesto Levice. Návštevníci, ktorých napriek nepriaznivému počasiu prišlo takmer 200, si tak mohli prejsť priestory, kde sa budú konať, vlastne už aj konajú, zaujímavé workshopy, prednáškovú miestnosť, galériu či stálu expozíciu Žili sme tu spolu. Zaujali aj priestory novej kaviarničky, ktorá bude otvorená vždy počas kultúrnych podujatí. Komentovaná prehliadka sa tešila veľkému záujmu. Bývalí žiaci, ktorí si pamätajú školské roky strávené v triedach, ktoré boli zmenené na nepoznanie, mladí ľudia, zvedaví, ako budova vyzerá z vnútra. Každého zaujímalo, aké aktivity sa chystajú a čo im nové priestory ponúknu. Veríme, že tak ako je momentálne veľký záujem a prichádzajú návštevníci, záujem neutíchne a Mestské kultúrne stredisko bude pripravovať zaujímavé, kreatívne aktivity či podujatia nielen pre Levičanov, ale aj pre návštevníkov nášho mesta.

V tento istý deň ilustrátorka Hedviga M. Gutierrez viedla výtvarný workshop pre deti základných škôl, ktorého témou bola diskriminácia. Deti pracovali s knižkou ,,Ako sa máš, Izabela?“ spisovateľky Diany Mašlejovej, ktorá v príbehu rómskeho dievčatka Izabely rozpracúva život so stigmou národnostnej menšiny.

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia k projektu Obnova národnej kultúrnej pamiatky Židovská škola Levice

Záverečná konferencia k projektu obnova národnej kultúrnej pamiatky Židovská škola Levice sa uskutočnila v Levickej synagóge dňa 23. apríla 2024. V úvode, po slávnostnom príhovore p. riaditeľky MskS v Leviciach Mgr. Márie Mészárošovej zahrala a zaspievala Karin Sarkisjan, arménska top hviezda world music, rodáčka z arménskeho Jerevanu, ktorá predstavuje unikát na slovenskej hudobnej scéne svojou brilantnou kombináciou klavírnej hry a jedinečného vokálneho prejavu. Súčasťou hudobného programu bola aj hudobná kapela Kuštárovci. Mgr. Viktória Novotná, projektová manažérka zhrnula výsledky projektu. Nasledoval príhovor zástupcu MIRI SK Miroslava Mojžiša.

Mgr. Martina Kotúčková , riaditeľka OHEL DAVID predstavila činnosť prvého a jediného židovskou komunitou prevádzkovaného domova seniorov v Bratislave. Dojímavo spomínala na pani Martu Szilárdovú, rodáčku z Levíc, ktorá prežila koncentračný tábor Osvienčim.

Ďalším prednášajúcim hosťom konferencie bol Mgr. Matej Beránek, PhD., ktorý porozprával o aktivitách a činnosti Múzea holokaustu v Seredi so zameraním na prácu s mládežou. Spolupráca s Centrom tolerancie sa plánuje už v nasledujúcom školskom roku.

Ďalším vzácnym hosťom bola Mgr. Art. Sandra Polovková, ktorá porozprávala o činnosti neziskovej organizácie Post Bellum, ktorá vyhľadáva a mapuje spomienky pamätníkov historicky kľúčových momentov 20. storočia na Slovensku. Aj vďaka nim sme sa mohli dostať k audio nahrávkam našich bývalých spoluobčanov, ktorí boli násilne deportovaný z nášho mesta.

Účastníci konferencie sa po programe v synagóge prešli k hlavnému vchodu Centra tolerancie – Židovská škola, a mali možnosť prezrieť si všetky jej priestory.

Mgr. Martina Kotúčková , riaditeľka OHEL DAVID predstavila činnosť prvého a jediného židovskou komunitou prevádzkovaného domova seniorov v Bratislave. Dojímavo pomínala na pani Martu Szilárdovú, rodáčku z Levíc, ktorá prežila koncentračný tábor Osvienčim.

Ďalším prednášajúcim hosťom konferencie bol Mgr. Matej Beránek, PhD., ktorý porozprával o aktivitách a činnosti Múzea holokaustu v Seredi so zameraním na prácu s mládežou. / Vzájomná spolupráca s Centom tolerancie v oblasti edukácie mládeže/.

Ďalším vzácnym hosťom bola Mgr. Art. Sandra Polovková, ktorá porozprávala o činnosti neziskovej organizácie Post Bellum, ktorá vyhľadáva a mapuje spomienky pamätníkov historicky kľúčových momentov 20. storočia na Slovensku.

Účastníci konferencie sa po programe v synagóge prešli k hlavnému vchodu Centra tolerancie – Židovská škola, a prezreli si všetky jej priestory.

Letné tvorivé dielne

V rámci KULTÚRNEHO LETA MESTA LEVICE sme si pre vás pripravili TVORIVÉ DIELNE 
– v mesiaci júl – pre deti od 4 do 8 rokov 
–  v mesiaci august – od 9 do sto rokov 
 
Lektorky : ilustrátorka Hedviga M. Gutierrez a keramička Slavkaleon .
 
V prípade záujmu nám volajte vopred : 0950 581 187.
Alebo nám napíšte.
Maxim.počet účastníkov : 15 .
Poplatok : 5 eur.
Miesto : park M.R.Štefánika za Juniorom /v prípade nepriaznivého počasia v Juniore /.
Všetky termíny a témy workshopov sú uvedené na tomto plagáte.
 
Tešíme sa na vašu účasť 
 

Askara 5783

ASKARA 5783   Pietna spomienka na transport Židov

Dňa 13. júna 2023 sme si pripomenuli smutnú historickú udalosť nášho mesta – transport našich spoluobčanov židovského pôvodu do koncentračného tábora Osvienčim. Mestské kultúrne stredisko Levice, občianske združenie GENIZA v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky  v tento deň o 18.00 hod. priamo pred Železničnou stanicou v Leviciach pripravili dôstojnú spomienku na smutný historický moment. Do programu prispeli krásnym tanečno-divadelným predstavením ,,Nezabudnutí“ tanečná skupina BM Generation, vlastnou klavírnou tvorbou klavirista a skladateľ Miroslav Rác.

Čo predchádzalo odsunu našich spoluobčanov?

Na jeseň 1938, krátko po tom, čo boli južné slovenské územia – vrátane mesta Levice – anektované Maďarským kráľovstvom, niekoľko židovských rodín sa muselo vysťahovať z Levíc, keďže nevedeli dokázať svoje maďarské občianstvo. Od začiatku roka 1938 boli v Maďarskom kráľovstve schvaľované prvé protižidovské nariadenia. 8. augusta 1941 pribudol zákon o ochrane rasy, ktorý zakazoval sobáše so Židmi. V tom čase mali Levice 1271 židovských občanov, čo predstavovalo približne 10 % z celkového počtu obyvateľov mesta. Po obsadení Maďarska nacistami sa spečatil tragický osud najmä jeho židovských obyvateľov.

29.marca 1944 sa spustil príval protižidovských nariadení a od 5. apríla musel byť každý židovský obyvateľ označený žltou šesťcípou hviezdou. V apríli došlo k rozpusteniu sionistických hnutí a zatvoreniu všetkých židovských podnikov. 10. apríla 1944 vznikol zoznam židovských osôb a začiatkom mája bolo vytvorené levické geto. Podľa zoznamu sa začalo so zhromažďovaním obyvateľov židovského pôvodu. Takmer 200 opustených židovských príbytkov bolo vzápätí vydrancovaných.

8. mája 1944 sa v budove starých kasární ocitli Židia z Tekovských Lužian. Do kasární boli
sústredení aj Židia zo Želiezoviec, Vrábel, Hronoviec, Kalnej nad Hronom… Spolu 572 osôb.
Ráno 13. júna 1944 boli všetci Židia z geta sústredení do tabakovej továrne. Išlo o posledný krok pred deportáciou. Potom sadistické maďarské stráže dohliadli na presun všetkých 2678 židovských občanov z tabakovej výrobne i z kasární na stanicu, kde boli nahnaní do dobytčích vagónov… Vlak odišiel v noci ako transport č. 103. O tri dni neskôr dorazil do koncentračného tábora Osvienčim a ešte v ten deň väčšina Židov deportovaných z Levíc našla smrť v osvienčimských plynových komorách… Z viac ako 1700 levických Židov sa zachránilo sotva 300.

Pomaly sa blížime k dokončeniu rekonštrukcie bývalej židovskej školy v Leviciach. Aj vďaka grantu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), grantu z programu Kultúra, ktorý spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Norway grants vznikne priestor, kde budeme môcť edukovať mladých ľudí v boji proti netolerancii, rasizmu či xenofóbii. Aby sme si už nikdy nemuseli pripomínať tak smutné udalosti ako spred 79 rokov.

Modlitba „El Male Rachamim“:
„Ó, Bože, plný milosrdenstva, ktorý prebývaš na výsostiach,
dopraj dokonalý odpočinok všetkým dušiam našich svätých a čistých bratov,
ktorých krv bola preliata vrahmi v Osvienčime a v ďalších vyhladzovacích táboroch v Európe;
ktorí boli zabití, uškrtení, upálení a zaživa pochovaní… pre posvätenie Tvojho mena…
Nech je ich miesto odpočinku v rajskej záhrade Eden,
nech naveky prebývajú v tieni krídel Najvyššieho…
Nech sú ich duše zviazané vo zväzku živých u Hospodina.
HAŠEM je ich dedičstvom a nech odpočívajú v pokoji… Amen.“

MsKS Levice

Matúš Zelieska, predseda Geniza,o.z.

Nezabudnutí susedia

9. septembra 2022 uplynulo 81 rokov, odkedy vláda vojnového Slovenského štátu vydala nariadenie o právnom postavení Židov – takzvaný Židovský kódex. Preto sa tento dátum stal pamätným Dňom obetí holokaustu a rasového násilia. V Levickej synagóge sa uskutočnilo spomienkové podujatie pod názvom „Nezabudnutí susedia“.
Cieľom podujatia je pripomenúť prenasledovanie a násilné vyvezenie našich židovských spoluobčanov a tiež pripomenúť si tých, ktorí prenasledovaným pomáhali.
V programe podujatia bolo aj prečítanie 70 mien levických židovských občanov, ktorí boli transportovaní zo Slovenska – zväčša do koncentračných táborov – a tam boli zavraždení alebo sa stopa po nich definitívne stratila.
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦:
– hudobný skladateľ a klavírista Miroslav Rác
– čítanie mien obetí holokaustu
– čítanie mien záchrancov
– príhovor aricibiskupa Stanislava Zvolenského
– modlitba Kadiš – rabín Baruch Myers
– príhovor preživšej – Eva Mosnáková
– tanečno-pohybové divadlo BM Generation
 
Následne 11.9.2022 sa konala druhá časť podujatia, v programe ktorého vystúpila arménska skladateľka, speváčka Karin Sarkisjan a tanečno-pohybové divadlo BM Generation.
 
 

Yuri Dojc

Dňa 4.3.2022 sa v Levickej synagóge uskutočnila vernisáž fotografií Yuri Dojca, ktorý je významnou postavou svetovej fotografickej scény. Výstava obsahuje úžasné fotografie, ktoré nafotil Yuri Dojc z kedysi živých židovských komunít po celom Slovensku. Návštevníci vernisáže si mohli pozrieť aj krátky film Katy Krausovej, ktorý sleduje Dojca po Slovensku. Vernisážou nás sprevádzala príjemná hudba levickej hudobnej skupiny Let it sound. Výstava fotografií slovensko-kanadského fotografa YURI DOJCA – LAST FOLIO v Levickej synagóge bola návštevníkom  sprístupnená verejnosti do 30.3.2022.

Yuri Dojc o svojej výstave:

V januári 1997 som na pohrebe svojho otca stretol zaujímavú ženu, pani Vajnorskú. Bola jedným z asi tisíc dievčat, ktoré začiatkom roka 1942 nastúpili do úplne prvého vlaku smerujúceho do Osvienčimu. Prežila tam tri roky a okrem brata prišla o celú rodinu. Rozprávala mi o svojich každodenných návštevách ľudí, ktorí tak ako ona – prežili. Poprosil som ju, či by som ju na jej pravidelných pochôdzkach mohol sprevádzať. Súhlasila. A tak som začal fotografovať týchto ľudí a svet, v ktorom žijú.

August 1968. Sovietske tanky obsadzujú Československo a Juriho štatút študenta letného pobytu v Londýne sa zo dňa na deň mení na štatút utečenca. O rok neskôr prichádza do Toronta, kde žije dodnes.

O ďalších štyridsať rokov je už Yuri Dojc významnou postavou svetovej fotografickej scény. Za jeho celoživotnú umeleckú aj komerčnú prácu sa mu dostáva značného uznania. Jeho diela so širokým záberom – od portrétov kanadských vojnových veteránov až po panorámy miest – sú pravidelne vystavované a zverejňované. Dojcove najnovšie fotografie z Rwandy sa objavili vo francúzskom denníku Libération pod dramatickým titulkom „Krajina genocídy“.

Náhoda priviedla Yuriho spolu s tímom dokumentárnych filmárov do opustenej židovskej školy na východnom Slovensku. Čas sa tu zastavil jedného dňa roku 1942, keď všetkých školákov odvliekli do koncentračných táborov. Ostali tu učebnice, zošity a v nich slohové práce s opravenými chybami, vysvedčenia, ba dokonca aj cukor v skrinke…

Z tých rozpadávajúcich sa kníh, čo ležali na zaprášených policiach ako poslední svedkovia kedysi prosperujúcej kultúry, vníma každú Yuri Dojc ako jednotlivca, čo prežil. A každá kniha, zachytená akoby portrétom, si uchováva svoju poslednú krásu. Obraz vypovedajúci tisíc slov.

Spomedzi stoviek fragmentov a kníh, ktoré Yuri Dojc vyfotografoval, púta pozornosť osud jednej, ktorá si zázrakom našla cestu zo zaprášenej kopy k svojmu zákonnému dedičovi – k Yurimu. Kedysi totiž patrila jeho starému otcovi Jakubovi. A tak cesta pamäti, ktorá sa začala portrétom otca, uzavrela kruh.

Tento rozsiahly projekt, na ktorom Yuri Dojc pracuje vyše desať rokov a z ktorého je táto výstava len jednou časťou, bol verejnosti prvýkrát predstavený v roku 2009 v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, neskôr v Prahe a v Cambridgi v Británii. Všade sa stretol s veľkým úspechom. Od roku 2011 bol uvádzaný v USA a v Kanade. Otvorenie prebehlo v New Yorku, neskôr sa výstava presunula do Bloomingtonu v Indiana a do Ottawy. Naplánované sú ďalšie miesta v Spojených štátoch. V Európe si výstavu pozreli v Belgicku pri Európskej komisii v Bruseli a v Nadácii Pierra Berga. Po Košiciach, Európskom hlavnom meste kultúry 2013, bude putovať do Ríma a Moskvy.

Mnoho fotografií z tejto výstavy je už v zbierke Kongresovej knižnice vo Washingtone.

Odborné semináre

Séria odborných seminárov, ktoré sa konali v rámci projektu Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Židovská škola 6.,19. mája a 7.júna 2022 v Levickej synagóge, boli určené pre pedagógov základných a stredných škôl v okrese Levice. Cieľom seminárov, realizovaných najmä  učiteľom s aprobáciou dejepis, občianska výchova, etická výchova, bolo v troch sériách seminárov predstaviť nové možnosti a najmä metodicky správne usmerniť pedagógov, vytvoriť priestor pre výmenu skúseností, poznatkov a podpory odstraňovať prejavy extrémizmu a predsudkov v školskom prostredí a medzi mladými ľuďmi. 

Prednášajúcimi boli : PhDr. Stanislav Mičev, PhD, Mgr. Lucia Sotáková, PhD., Mgr. Katarína Ristveyová, odborní pracovníci z Múzea SNP v Banskej Bystrici, s ktorým sme nadviazali spoluprácu.

Témy jednotlivých prednášok: Terminológia fašizmu a nacizmu, Holokaust na arbitrážnom území a v Leviciach, Vzdelávanie o holokauste – teoretické východiská a prax

Názory a postoje mladých ľudí vo veľkej miere formuje a ovplyvňuje rodina, škola, rovesníci
a médiá. Úlohou školy, rodiny, ale aj celej spoločnosti je ukázať mladým ľuďom nebezpečenstvo, ktoré extrémizmus predstavuje. Deti a mládež by sa mali naučiť rozpoznať kritiku politických rozhodnutí od nebezpečných prejavov extrémizmu, založenú na potláčaní ľudských práv určitých skupín a pokusov o nastolenie nového poriadku, ktorého pravidlá nekorešpondujú s princípmi demokracie.

Sme veľmi radi, že do série prednášok a otvorených diskusií sa zapojili učitelia z 13 škôl nášho okresu. Tak aj vďaka Grantom EHP a Nórska môžeme napomáhať k zmene postojov intolerancie voči menšinám či už etnickým, náboženským, sociálnym.

Vernisáž umeNIE VOJNE

Obnova národnej kultúrnej pamiatky Židovská škola prinesie vytvorenie Centra tolerancie, kde chceme podporiť myšlienku vzájomného spoznávania kultúry, rozdielov a tradícií. Hoci je Židovská škola tesne pred rekonštrukciou, 20.apríla 2022 ožili jej priestory umením. Ošúchané steny, pavučiny, prach, staré okná.  Tak zvláštne harmonizovali s obrazmi. V niektorých návštevníkoch vyvolávali spomienky, nostalgiu, iní v tom nachádzali akúsi metaforu s udalosťami na Ukrajine. 

V súčasnosti je veľa mladých ľudí, ktorí podľahnú myšlienkam extrémizmu a intolerancii. Často nevidia kontext s minulosťou a smutnou históriou 20.storočia. Mnoho menšín na Slovensku stále čelí istým formám rasizmu v spoločnosti. V našom meste sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine stali Ukrajinci, utekajúci pred vojnovým násilím, popri Maďaroch a Rómoch ďalšou menšinou. Zažívajú podobný osud ako Židia počas obdobia druhej svetovej vojny, na ktorých bola páchaná genocída.

Vernisáž umeNIE VOJNE pritiahla veľa návštevníkov. Na 1.poschodí ešte nezrekonštruovanej Židovskej školy boli nainštalované obrazy, fotografie a umelecké diela regionálnych umelcov. Dobrovoľný príspevok ako aj výťažok z aukcie diel bude použitý na pomoc našim ukrajinským už spoluobčanom.

Spomienkový večer pri príležitosti 77. výročia oslobodenia Osvienčimu

Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau pri poľskom meste Osvienčim sa natrvalo stal symbolom holokaustu a zločinov obrovských rozmerov, ktoré spáchalo hitlerovské Nemecko. Najväčšia nacistická továreň na smrť vznikla na jar 1940. Nacisti zavraždili v tomto a v priľahlom tábore Auschwitz-Birkenau medzi rokmi 1940 a 1945 asi 1,1 milióna ľudí.

 27.január 1945 bol dňom, keď do tábora vstúpili sovietski vojaci, príslušníci 60. armády 1. ukrajinského frontu. Bola sobota, niečo okolo 15.00 hodiny. Krátko po nich prišli filmové štáby a celý svet tak mohol na vlastné oči vidieť neskutočné utrpenie  a pravdu o tábore smrti.

Na návrh Izraela, USA, Ruska a Kanady vyhlásilo 1. novembra 2005 Valné zhromaždenie OSN 27. január za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

Mestské kultúrne stredisko si historicky vážne a tragické udalosti pripomenulo spomienkovým večerom. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Levickej synagógy vo štvrtok 27.januára 2022. Pozvanie prijali pani Mgr.Marta Švoliková, ktorá mala prednášku na tému: Vlak do nenávratna. Deportácie z Levíc. Mali sme možnosť vypočuť si príbehy niekoľkých levických židovských rodín, našich spoluobčanov. Pán Matúš Zelieska, predseda o.z. Geniza,  hovoril o kultúrnom a intelektuálnom živote Židov v našom meste: Posledné dve dekády – Levická kehila v medzivojnovom a predvojnovom období. Posledný prednášajúci pán Mgr. Petr Mészároš mal prednášku, v ktorej nám ozrejmil fakty oslobodenia tábora: Oslobodenie Osvienčimu. Celú atmosféru večera umocňovalo vystúpenie levických umelcov Peťka Daru, mladého nádejného pianistu, Elii Kačiovej, jazzovej speváčky, hudobníčky, pedagogičky, Ondreja Krajňáka, jedného z najlepších slovenských pianistov, jazzových umelcov a Veroniky Mészárošovej, študentky VŠMU, skvelej recitátorky.

Veríme, že sme si dôstojným spôsobom uctili pamiatku všetkých obetí holokaustu: Židov, Rómov, Sintov  a ďalších rómskych etník, politických väzňov, vojakov Červenej armády, ľudí, ktorí sa obetovali za prenasledovaných, obete z radu sexuálnych menšín, ľudí s fyzickým alebo mentálnym postihnutím, kresťanov všetkých denominácií. Naším presvedčením je, že aj takýmito podujatiami môžeme prispieť k väčšej tolerancii medzi ľuďmi, zabrániť rozrastajúcej sa xenofóbii a rasizmu.

Priebežná konferencia

Dňa 21.6.2022 sa v priestoroch synagógy uskutočnila priebežná konferencia k projektu rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky židovskej školy v Leviciach.V programe sa účastníkom konferencie prihovorila riaditeľa MsKS Levice Mgr. Mária Mészárošová, ktorá privítala vzácnych hostí. Účastníkov pozdravil aj nórsky partner projektu a primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík. Projektová manažérka Mgr. Viktória Novotná informovala účastníkov konferencie o aktuálnom stave projektu. Mgr. Marta Švoliková zo Štátneho archívu Nitra, pracovisko Archív Levice vystúpila s prezentáciou o oscarovom režisérovi Jánovi Kadárovi a jeho levickej kapitole života. O holokauste v Európe prednášal PhDr. Stanislav Mičev PhD. Bodkou za hovoreným slovom bol príspevok Mgr. Ediny Turanovej zo Štátneho archívu v Nitre s prezentáciou o židovských spolkoch v Nitre do roku 1918. V kultúrnom programe sa predstavil Milan Veróny s cimbalovkou.