Nezabudnutí susedia

9. septembra 2022 uplynulo 81 rokov, odkedy vláda vojnového Slovenského štátu vydala nariadenie o právnom postavení Židov – takzvaný Židovský kódex. Preto sa tento dátum stal pamätným Dňom obetí holokaustu a rasového násilia. V Levickej synagóge sa uskutočnilo spomienkové podujatie pod názvom „Nezabudnutí susedia“.
Cieľom podujatia je pripomenúť prenasledovanie a násilné vyvezenie našich židovských spoluobčanov a tiež pripomenúť si tých, ktorí prenasledovaným pomáhali.
V programe podujatia bolo aj prečítanie 70 mien levických židovských občanov, ktorí boli transportovaní zo Slovenska – zväčša do koncentračných táborov – a tam boli zavraždení alebo sa stopa po nich definitívne stratila.
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦:
– hudobný skladateľ a klavírista Miroslav Rác
– čítanie mien obetí holokaustu
– čítanie mien záchrancov
– príhovor aricibiskupa Stanislava Zvolenského
– modlitba Kadiš – rabín Baruch Myers
– príhovor preživšej – Eva Mosnáková
– tanečno-pohybové divadlo BM Generation
 
Následne 11.9.2022 sa konala druhá časť podujatia, v programe ktorého vystúpila arménska skladateľka, speváčka Karin Sarkisjan a tanečno-pohybové divadlo BM Generation.