O projekte

Základné informácie:

  • Názov projektu: Obnova národnej kultúrnej pamiatky – židovská škola Levice
  • Príjemca: Mestské kultúrne stredisko Levice

Rozpočet projektu : 1 540 763 €
Výška grantu: 1 140 166 € (1 125 166  žiadateľ, 15 000 partner 3)
Spolufinancovanie: 400 597 €
EHP: 969 141 €
SR: 171 025 €

Partneri projektu:

  • Partner 1 – Mesto Levice
  • Partner 2 – Základná umelecká škola Pála Kadosu Levice
  • Partner 3 – DMP Bodø

Doba trvania projektu: 14.12.2020 do 30.4.2024

 54

Bývalá židovská škola je už roky nevyužitá a v zlom technickom stave. Budova je zároveň súčasťou kultúrnej pamiatky – Synagógy Levice. Je to architektonický skvost funkcionalizmu  ( architektonický štýl, ktorý sa vyvinul krátko po prvej svetovej vojne. Šíril sa spolu so slávnym štýlom art-deco, napriek tomu, ako veľmi sa tieto dva štýly od seba odlišovali. Funkcionalizmus je štýl, kde má každá časť budovy svoj účel, čo viedlo k absencii ornamentov, symetrie alebo dekoračných prvkov. To všetko malo spĺňať motto „Forma nasleduje funkciu“), a preto nám nie je ľahostajný jej osud.

Mestské kultúrne stredisko Levice v spolupráci s mestom Levice majú dlhodobý záujem vytvoriť priestor pre vzdelávanie, kultúrne aktivity, ako centrum tvorivosti mesta a regiónu spolu so stálou expozíciou o živote občanov židovskej národnosti v meste Levice a blízkom regióne.

Zrekonštruovaná budova bude slúžiť ako priestor pre vzdelávanie. Radi privítame predovšetkým žiakov, študentov a ich pedagógov na zaujímavých besedách, prednáškach. Okrem stálej expozície o živote Židov v našom meste a okolí tu bude zriadená vizualizácia virtuálnej reality geta v Leviciach, mená deportovaných Židov, ich odsun 13.6. 1944 z mesta do koncentračného tábora Osvienčim.  Táto realistická a silná forma prezentácie má za cieľ uvedomiť si, kam nás môžu dostať predsudky a rasistické myslenie. Zaujímavý formát bude súčasťou zážitkového vzdelávania a veríme, že pomôžeme pedagógom pútavou metódou ozrejmiť mladým ľuďom časť našej smutnej a ťažkej histórie.

V Centre tolerancie, ako sme si to nazvali, budú organizované aj zaujímavé výstavy, kultúrne podujatia (divadlá malých javiskových foriem), koncerty, workshopy, prezentácia ľudových umelcov a remeselníkov, kde sa pod rukami skúsených lektorov budú môcť návštevníci naučiť zabudnuté remeslá, rozvíjať svoju kreativitu. Ponúkneme priestor pre stretávanie seniorov, ľudí so ZŤP a zmysluplné využitie času stráveného pri kreatívnej práci a v kolektíve. Vieme, že socializácia vo vyššom veku, dobrá psychická pohoda a práca pomáhajú udržať si zdravú a pozitívnu myseľ a tým aj telesné zdravie.

Plánujeme zriadiť aj malý obchodík, kde si budú môcť návštevníci zakúpiť upomienkové predmety, výrobky z našich workshopov, odborné publikácie k téme židovskej kultúry či histórie. Súčasťou bude aj kaviarnička, kde si budú môcť návštevníci posedieť pri voňavej kávičke či koláčiku a umelci nájdu príjemné zázemie a radi sa budú vracať do nášho mesta.

Stálou expozíciou, kaviarňou, virtuálnou realitou vytvoríme celoročne fungujúce stredisko cestovného ruchu v meste Levice a zvýšime jeho atraktivitu.

Zároveň veríme, že prezentáciou menšín a poukázaním na minulosť židovskej obce na našom území dosiahneme pozitívny efekt v spoločnosti.

Granty EHP nám poskytli možnosť, ako do projektu zahrnúť široké spektrum aktivít a zapojiť kľúčových partnerov do realizácie projektu, s ktorými budeme udržiavať partnerské vzťahy aj po realizácii projektu.