Židovská škola Levice

Národná kultúrna pamiatka a príklad funkcionalistickej architektúry, židovská škola v Leviciach sa dočká obnovy. Stane sa tak s pomocou 900-tisícového grantu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Vďaka grantu z programu Kultúra, ktorý spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, zmení Mestské kultúrne stredisko Levice chátrajúcu budovu na stredisko kultúry a vzdelávania. Na projekte „Obnova národnej kultúrnej pamiatky – židovská škola Levice“ sa podieľajú aj mesto Levice, Základná umelecká škola Pála Kadosu v Leviciach a tiež nórsky partner projektu DMP Bodø.
Budovu židovskej školy v Leviciach postavili hneď vedľa synagógy v roku 1934. V roku 1944 sa stala súčasťou židovského geta a po skončení druhej svetovej vojny z nej spravili učňovskú školu. Po roku 1967 využívala priestory stredná ekonomická škola. Budova je dielom architekta Jacquesa Oblatta. Je príkladom funkcionalistickej architektúry na Slovensku a doteraz sa zachoval jej pôvodný ráz. Národnou kultúrnou pamiatkou sa stala v roku 2015.
Po obnove bude slúžiť pre vzdelávanie a kultúru. Plánujú sa tu rôzne kultúrne akcie a na výučbu ju využije Základná umelecká škola Pála Kadosu. Súčasťou objektu bude aj expozícia o živote predstaviteľov židovskej obce v regióne. Židovská škola tvorí jeden komplex s levickou synagógou obnovenou už pred desiatimi rokmi. Rekonštrukcia obe budovy prepojí a zabezpečí bezbariérový prístup do celého komplexu židovských náboženských pamiatok Levíc.
Projekt „Obnova národnej kultúrnej pamiatky – židovská škola Levice“ je jedným 19-tich, ktoré získali grant z výzvy na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva.
 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívne stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk

Poďakovanie:

Projekt obnova národnej kultúrnej pamiatky Židovská škola Levice získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 765 000 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Projekt bol spolufinancovaný v sume135 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre vzdelávanie, kultúrne aktivity, ako centrum tvorivosti mesta a regiónu spolu so stálou expozíciou o živote občanov židovskej národnosti v meste Levice a blízkom regióne. 

Mestské kultúrne stredisko Levice A. Sládkoviča 2 934 01 Levice

tel: 036- 6312 487 mobil: 0905 687 658

sekretariat@mskslevice.sk

facebook.com/www.mskslevice.sk