Záverečná konferencia

Záverečná konferencia k projektu Obnova národnej kultúrnej pamiatky Židovská škola Levice

Záverečná konferencia k projektu obnova národnej kultúrnej pamiatky Židovská škola Levice sa uskutočnila v Levickej synagóge dňa 23. apríla 2024. V úvode, po slávnostnom príhovore p. riaditeľky MskS v Leviciach Mgr. Márie Mészárošovej zahrala a zaspievala Karin Sarkisjan, arménska top hviezda world music, rodáčka z arménskeho Jerevanu, ktorá predstavuje unikát na slovenskej hudobnej scéne svojou brilantnou kombináciou klavírnej hry a jedinečného vokálneho prejavu. Súčasťou hudobného programu bola aj hudobná kapela Kuštárovci. Mgr. Viktória Novotná, projektová manažérka zhrnula výsledky projektu. Nasledoval príhovor zástupcu MIRI SK Miroslava Mojžiša.

Mgr. Martina Kotúčková , riaditeľka OHEL DAVID predstavila činnosť prvého a jediného židovskou komunitou prevádzkovaného domova seniorov v Bratislave. Dojímavo spomínala na pani Martu Szilárdovú, rodáčku z Levíc, ktorá prežila koncentračný tábor Osvienčim.

Ďalším prednášajúcim hosťom konferencie bol Mgr. Matej Beránek, PhD., ktorý porozprával o aktivitách a činnosti Múzea holokaustu v Seredi so zameraním na prácu s mládežou. Spolupráca s Centrom tolerancie sa plánuje už v nasledujúcom školskom roku.

Ďalším vzácnym hosťom bola Mgr. Art. Sandra Polovková, ktorá porozprávala o činnosti neziskovej organizácie Post Bellum, ktorá vyhľadáva a mapuje spomienky pamätníkov historicky kľúčových momentov 20. storočia na Slovensku. Aj vďaka nim sme sa mohli dostať k audio nahrávkam našich bývalých spoluobčanov, ktorí boli násilne deportovaný z nášho mesta.

Účastníci konferencie sa po programe v synagóge prešli k hlavnému vchodu Centra tolerancie – Židovská škola, a mali možnosť prezrieť si všetky jej priestory.

Mgr. Martina Kotúčková , riaditeľka OHEL DAVID predstavila činnosť prvého a jediného židovskou komunitou prevádzkovaného domova seniorov v Bratislave. Dojímavo pomínala na pani Martu Szilárdovú, rodáčku z Levíc, ktorá prežila koncentračný tábor Osvienčim.

Ďalším prednášajúcim hosťom konferencie bol Mgr. Matej Beránek, PhD., ktorý porozprával o aktivitách a činnosti Múzea holokaustu v Seredi so zameraním na prácu s mládežou. / Vzájomná spolupráca s Centom tolerancie v oblasti edukácie mládeže/.

Ďalším vzácnym hosťom bola Mgr. Art. Sandra Polovková, ktorá porozprávala o činnosti neziskovej organizácie Post Bellum, ktorá vyhľadáva a mapuje spomienky pamätníkov historicky kľúčových momentov 20. storočia na Slovensku.

Účastníci konferencie sa po programe v synagóge prešli k hlavnému vchodu Centra tolerancie – Židovská škola, a prezreli si všetky jej priestory.