Priebežná konferencia

Dňa 21.6.2022 sa v priestoroch synagógy uskutočnila priebežná konferencia k projektu rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky židovskej školy v Leviciach.V programe sa účastníkom konferencie prihovorila riaditeľa MsKS Levice Mgr. Mária Mészárošová, ktorá privítala vzácnych hostí. Účastníkov pozdravil aj nórsky partner projektu a primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík. Projektová manažérka Mgr. Viktória Novotná informovala účastníkov konferencie o aktuálnom stave projektu. Mgr. Marta Švoliková zo Štátneho archívu Nitra, pracovisko Archív Levice vystúpila s prezentáciou o oscarovom režisérovi Jánovi Kadárovi a jeho levickej kapitole života. O holokauste v Európe prednášal PhDr. Stanislav Mičev PhD. Bodkou za hovoreným slovom bol príspevok Mgr. Ediny Turanovej zo Štátneho archívu v Nitre s prezentáciou o židovských spolkoch v Nitre do roku 1918. V kultúrnom programe sa predstavil Milan Veróny s cimbalovkou.