Otváracia konferencia

Dňa 20.10.2021 sa v priestoroch synagógy uskutočnila otváracia konferencia k projektu rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky židovskej školy v Leviciach.

V programe sa účastníkom konferencie prihovorila riaditeľa MsKS Levice Mgr. Mária Mészárošová, ktorá privítala vzácnych hostí. Účastníkom sa prihovoril aj veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v SR p. Terje Theodor Nervik a primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík. Samotný projekt predstavili Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA, finančný manažer projektu a projektový manažér Ing. Zsolt Papp. O histórii židovskej školy v Leviciach porozprávala Mgr. Marta Švoliková zo Štátneho archívu Nitra, pracovisko Archív Levice. Zaujímavou bodkou za hovoreným slovom bola prezentácia Matúša Zeliesku, predsedu OZ Geniza o spoločenskom a kultúrnom živote židov v Leviciach. V kultúrnom programe sa predstavila žiačka ZUŠ Pála Kadosu Levice a s krásnymi židovskými piesňami Karin Sarkisjan. 

Na obnovu objektu získalo mesto 900 tis. eur z grantového mechanizmu EHP. Zámerom realizátorov projektu je vybudovať nový priestor pre vzdelávanie, kultúrne aktivity, ako centrum tvorivosti mesta a regiónu spolu so stálou expozíciou o živote občanov židovskej národnosti v meste a regióne.