Spomienkový večer pri príležitosti 77. výročia oslobodenia Osvienčimu

Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau pri poľskom meste Osvienčim sa natrvalo stal symbolom holokaustu a zločinov obrovských rozmerov, ktoré spáchalo hitlerovské Nemecko. Najväčšia nacistická továreň na smrť vznikla na jar 1940. Nacisti zavraždili v tomto a v priľahlom tábore Auschwitz-Birkenau medzi rokmi 1940 a 1945 asi 1,1 milióna ľudí.

 27.január 1945 bol dňom, keď do tábora vstúpili sovietski vojaci, príslušníci 60. armády 1. ukrajinského frontu. Bola sobota, niečo okolo 15.00 hodiny. Krátko po nich prišli filmové štáby a celý svet tak mohol na vlastné oči vidieť neskutočné utrpenie  a pravdu o tábore smrti.

Na návrh Izraela, USA, Ruska a Kanady vyhlásilo 1. novembra 2005 Valné zhromaždenie OSN 27. január za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

Mestské kultúrne stredisko si historicky vážne a tragické udalosti pripomenulo spomienkovým večerom. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Levickej synagógy vo štvrtok 27.januára 2022. Pozvanie prijali pani Mgr.Marta Švoliková, ktorá mala prednášku na tému: Vlak do nenávratna. Deportácie z Levíc. Mali sme možnosť vypočuť si príbehy niekoľkých levických židovských rodín, našich spoluobčanov. Pán Matúš Zelieska, predseda o.z. Geniza,  hovoril o kultúrnom a intelektuálnom živote Židov v našom meste: Posledné dve dekády – Levická kehila v medzivojnovom a predvojnovom období. Posledný prednášajúci pán Mgr. Petr Mészároš mal prednášku, v ktorej nám ozrejmil fakty oslobodenia tábora: Oslobodenie Osvienčimu. Celú atmosféru večera umocňovalo vystúpenie levických umelcov Peťka Daru, mladého nádejného pianistu, Elii Kačiovej, jazzovej speváčky, hudobníčky, pedagogičky, Ondreja Krajňáka, jedného z najlepších slovenských pianistov, jazzových umelcov a Veroniky Mészárošovej, študentky VŠMU, skvelej recitátorky.

Veríme, že sme si dôstojným spôsobom uctili pamiatku všetkých obetí holokaustu: Židov, Rómov, Sintov  a ďalších rómskych etník, politických väzňov, vojakov Červenej armády, ľudí, ktorí sa obetovali za prenasledovaných, obete z radu sexuálnych menšín, ľudí s fyzickým alebo mentálnym postihnutím, kresťanov všetkých denominácií. Naším presvedčením je, že aj takýmito podujatiami môžeme prispieť k väčšej tolerancii medzi ľuďmi, zabrániť rozrastajúcej sa xenofóbii a rasizmu.