ASKARA 5783

ASKARA 5783   Pietna spomienka na transport Židov

Dňa 13. júna 2023 sme si pripomenuli smutnú historickú udalosť nášho mesta – transport našich spoluobčanov židovského pôvodu do koncentračného tábora Osvienčim. Mestské kultúrne stredisko Levice, občianske združenie GENIZA v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky  v tento deň o 18.00 hod. priamo pred Železničnou stanicou v Leviciach pripravili dôstojnú spomienku na smutný historický moment. Do programu prispeli krásnym tanečno-divadelným predstavením ,,Nezabudnutí“ tanečná skupina BM Generation, vlastnou klavírnou tvorbou klavirista a skladateľ Miroslav Rác.

Čo predchádzalo odsunu našich spoluobčanov?

Na jeseň 1938, krátko po tom, čo boli južné slovenské územia – vrátane mesta Levice – anektované Maďarským kráľovstvom, niekoľko židovských rodín sa muselo vysťahovať z Levíc, keďže nevedeli dokázať svoje maďarské občianstvo. Od začiatku roka 1938 boli v Maďarskom kráľovstve schvaľované prvé protižidovské nariadenia. 8. augusta 1941 pribudol zákon o ochrane rasy, ktorý zakazoval sobáše so Židmi. V tom čase mali Levice 1271 židovských občanov, čo predstavovalo približne 10 % z celkového počtu obyvateľov mesta. Po obsadení Maďarska nacistami sa spečatil tragický osud najmä jeho židovských obyvateľov.

29.marca 1944 sa spustil príval protižidovských nariadení a od 5. apríla musel byť každý židovský obyvateľ označený žltou šesťcípou hviezdou. V apríli došlo k rozpusteniu sionistických hnutí a zatvoreniu všetkých židovských podnikov. 10. apríla 1944 vznikol zoznam židovských osôb a začiatkom mája bolo vytvorené levické geto. Podľa zoznamu sa začalo so zhromažďovaním obyvateľov židovského pôvodu. Takmer 200 opustených židovských príbytkov bolo vzápätí vydrancovaných.

 

8. mája 1944 sa v budove starých kasární ocitli Židia z Tekovských Lužian. Do kasární boli
sústredení aj Židia zo Želiezoviec, Vrábel, Hronoviec, Kalnej nad Hronom… Spolu 572 osôb.
Ráno 13. júna 1944 boli všetci Židia z geta sústredení do tabakovej továrne. Išlo o posledný krok pred deportáciou. Potom sadistické maďarské stráže dohliadli na presun všetkých 2678 židovských občanov z tabakovej výrobne i z kasární na stanicu, kde boli nahnaní do dobytčích vagónov… Vlak odišiel v noci ako transport č. 103. O tri dni neskôr dorazil do koncentračného tábora Osvienčim a ešte v ten deň väčšina Židov deportovaných z Levíc našla smrť v osvienčimských plynových komorách… Z viac ako 1700 levických Židov sa zachránilo sotva 300.

Pomaly sa blížime k dokončeniu rekonštrukcie bývalej židovskej školy v Leviciach. Aj vďaka grantu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), grantu z programu Kultúra, ktorý spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Norway grants vznikne priestor, kde budeme môcť edukovať mladých ľudí v boji proti netolerancii, rasizmu či xenofóbii. Aby sme si už nikdy nemuseli pripomínať tak smutné udalosti ako spred 79 rokov.

Modlitba „El Male Rachamim“:
„Ó, Bože, plný milosrdenstva, ktorý prebývaš na výsostiach,
dopraj dokonalý odpočinok všetkým dušiam našich svätých a čistých bratov,
ktorých krv bola preliata vrahmi v Osvienčime a v ďalších vyhladzovacích táboroch v Európe;
ktorí boli zabití, uškrtení, upálení a zaživa pochovaní… pre posvätenie Tvojho mena…
Nech je ich miesto odpočinku v rajskej záhrade Eden,
nech naveky prebývajú v tieni krídel Najvyššieho…
Nech sú ich duše zviazané vo zväzku živých u Hospodina.
HAŠEM je ich dedičstvom a nech odpočívajú v pokoji… Amen.“

MsKS Levice

Matúš Zelieska, predseda Geniza,o.z.