Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí v Centre tolerancie – bývalej židovskej škole

Dňa 24.apríla 2024 sme oficiálne otvorili brány bývalej židovskej školy, dnes Centra tolerancie, pre širokú verejnosť. Po rokoch, keď budova chátrala, bola zatvorená, sa konečne mohla ukázať v plnej kráse. Funkcionalistická stavba z 30.rokov 20. storočia ožila vďaka   grantu z programu Kultúra, ktorý spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Mestské kultúrne stredisko Levice chátrajúcu budovu zmenilo na stredisko kultúry a vzdelávania. Na projekte „Obnova národnej kultúrnej pamiatky – židovská škola Levice“ sa finančne podieľalo aj mesto Levice. Návštevníci, ktorých napriek nepriaznivému počasiu prišlo takmer 200, si tak mohli prejsť priestory, kde sa budú konať, vlastne už aj konajú, zaujímavé workshopy, prednáškovú miestnosť, galériu či stálu expozíciu Žili sme tu spolu. Zaujali aj priestory novej kaviarničky, ktorá bude otvorená vždy počas kultúrnych podujatí. Komentovaná prehliadka sa tešila veľkému záujmu. Bývalí žiaci, ktorí si pamätajú školské roky strávené v triedach, ktoré boli zmenené na nepoznanie, mladí ľudia, zvedaví, ako budova vyzerá z vnútra. Každého zaujímalo, aké aktivity sa chystajú a čo im nové priestory ponúknu. Veríme, že tak ako je momentálne veľký záujem a prichádzajú návštevníci, záujem neutíchne a Mestské kultúrne stredisko bude pripravovať zaujímavé, kreatívne aktivity či podujatia nielen pre Levičanov, ale aj pre návštevníkov nášho mesta.

V tento istý deň ilustrátorka Hedviga M. Gutierrez viedla výtvarný workshop pre deti základných škôl, ktorého témou bola diskriminácia. Deti pracovali s knižkou ,,Ako sa máš, Izabela?“ spisovateľky Diany Mašlejovej, ktorá v príbehu rómskeho dievčatka Izabely rozpracúva život so stigmou národnostnej menšiny.