Návštevy, ktoré potešia :)

Koncom mája sa u nás dvere nestíhali zatvárať. Prichádzala jedna návšteva za druhou. Niektorí prišli na exkurziu, napr. študentky Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach, ktoré sa dozvedeli o živote židovskej komunity v našom meste v medzivojnovom období, menšie deti, žiaci a žiačky z Cirkevnej školy Narnia v Leviciach, prišli a vyskúšali si prácu s hlinou, či pán Ing.arch. Arpád Pölhös, ktorý nám rekonštrukciu pochválil a čo to sme sa aj naučili o architektúre funkcionalizmu. Sme vďační za každý nový kontakt, každý nový podnet, ktorý od návštevníkov veľkých i malých dostaneme.